Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1126
Title: Метод анализа технического состояния подшипников качения, основанный на использовании вейвлет-математики
Other Titles: Метод аналізу технічного стану підшипників кочення, заснований на використанні вейвлет-математики
Method of Rolling Bearing Diagnostics Based on Wavelet Filtering
Authors: Юр, Тетяна Василівна
Юр, Татьяна Васильевна
Yur, Tetiana V.
Харитонов, Віктор Миколайович
Харитонов, Виктор Николаевич
Kharitonov, Viktor M.
Дубровін, Валерій Іванович
Дубровин, Валерий Иванович
Dubrovin, Valeriy I.
Keywords: діагностування
вібраційний сигнал
вейвлет-фільтрація
огинаюча
взаємний спектр
diagnostiс
vibrations
wavelet filtering
envelope
cospectrum
диагностирование
вибросигнал
вейвлет-фильтрация
огибающая
взаимный спектр
Issue Date: 2010
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Abstract: UK: Розглянуто підхід до обробки вібраційних сигналів підшипників кочення, що використовує вейвлетну фільтрацію. Для більш якісного виділення характерних діагностичних частот, що відповідають тому або іншому типу дефекту, пропонується використовувати взаємні спектри огинаючої вейвлет-коефіцієнтів значимих фільтрів. В якості параметру для експрес-аналізу, що дозволяє судити про виникнення й розвиток дефекту підшипника, пропонується використовувати максимальні амплітуди одержуваних взаємних спектрів. EN: Approach to rolling bearing vibration signals processing based on wavelet filtration is considered. It is proposed to use cospectrum of wavelet envelope of significant filters to better allocate characteristic frequencies corre-sponding to the bearing faults. It is also proposed to use peak amplitudes of the cospectrum as a parameter in bear-ing rapid analysis. RU: Рассмотрен подход к обработке вибрационных сигналов подшипников качения, использующий вейвлетную фильтрацию. Для более качественного выделения характерных диагностических частот, соответствующих тому или иному типу дефекта, предлагается использовать взаимные спектры огибающих вейвлет-коэффициентов значимых фильтров. В качестве параметра для экспресс-анализа, позволяющего судить о возникновении и развитии дефекта подшипника, предлагается использовать максимальные амплитуды получаемых взаимных спектров.
Description: Юр Т.В. Метод анализа технического состояния подшипников качения, основанный на использовании вейвлет-математики / Т.В. Юр, В.Н. Харитонов, В.И. Дубровин // Авиационно-космическая техника и технология. - 2010. - № 10. - С. 187–191.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1126
ISSN: 1727-7337
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yur_Method_Diagnostics_Based_Wavelet_Filtering.pdfНаукова стаття813.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.