Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1124
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСердюк, Сергій Микитович-
dc.contributor.authorСердюк, Сергей Никитович-
dc.contributor.authorSerdiuk, Serhii M.-
dc.date.accessioned2016-08-26T07:52:13Z-
dc.date.available2016-08-26T07:52:13Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn1728-4260-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1124-
dc.descriptionСердюк, С. М. Аналізатор скінченних цифрових автоматів / С.М. Сердюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. Випуск №1 (52) 2010. – Житомир: ЖДТУ. – 2010.– С.146-150.uk
dc.description.abstractUA: Для рішення задачі синтезу детермінованого скінченного автомата запропоноване використання діаграм двійкових рішень. Це дозволяє істотно поліпшити масштабованість методу й представити структуру автомата у вигляді бінарного дерева – структури даних зручної для наступного етапу аналізу. Використання на етапі аналізу модифікованого мультиагентного методу мурашиних колоній (МК) і імовірнісного підходу, дозволило визначити оптимальні шляхи обходження графа й імовірності перебування автомата в кожному зі станів. EN: The suggestion to solve the deterministic finite automaton synthesis problem is to use binary solution diagrams. Significant improvements achieved are extended scalability and further analysis capabilities while representing the automation data structure as binary tree nodes. The analysis works involves the modified Multi Agents Ant Colony method and probability approaches to optimize graph-states paths as well as automation state probability data acquisition. RU: Для решения задачи синтеза детерминированного конечного автомата предложено использование диаграмм двоичных решений. Это позволяет существенно улучшить масштабируемость метода и представить структуру автомата в виде бинарного дерева - структуры данных удобной для последующего этапа анализа. Использование на этапе анализа модифицированного мультиагентного метода муравьиных колоний (МК) и вероятностного подхода, позволило определить оптимальные пути обхождения графа и вероятности пребывания автомата в каждом из состояний.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherЖитомирський державний технологічний університетuk
dc.subjectсинтезuk
dc.subjectскінченний автоматuk
dc.subjectграфuk
dc.subjectметод мурашиних колонійuk
dc.subjectsynthesisuk
dc.subjectfinite automatonuk
dc.subjectgraphuk
dc.subjectAnt Colony methoduk
dc.subjectсинтезuk
dc.subjectконечный автоматuk
dc.subjectграфuk
dc.subjectметод муравьиных колонийuk
dc.titleАналізатор скінченних цифрових автоматівuk
dc.title.alternativeАнализатор конечных цифровых автоматовuk
dc.title.alternativeAnalyzer of the finite digital automatonuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdiuk_Analyzer_of_the_finite_digital_automaton.pdfНаукова стаття909.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.