Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1057
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 «Розрахунок важільних затискних пристроїв на прикладі кондуктора-кантувача для складання і зварювання таврових балок» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання»
Other Titles: Методические указания к лабораторной работе № 2 «Расчет рычажных приспособлений на примере кондуктора-кантователя для сборки и сварки тавровыхбалок» по дисциплине «Сборочно-сварочная оснастка» для студентов направления подготовки 6.050504 «Сварка»
Guidance for laboratory work № 2 " Calculation lever clamping devices on the example of the conductor - kantuvacha for assembly and welding tee beams " discipline " assembly and welding equipment " for the student training direction 6.050504 "Welding"
Authors: Осіпов, Михайло Юрійович
Осипов, Михаил Юрьевич
Osipov, Myhaylo Y.
Keywords: клавішний притискач
важіль
силовий циліндр
клавіша притискна
листове полотнище
рейковий шлях
keyboard clamp
lever
ram
clamping key
sheet panel
rail way
клавишный прижим
рычаг
силовой прижим
прижимная клавиша
листовое полотно
рельсовый путь
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до лабораторної роботи № 2 «Розрахунок важільних затискних пристроїв на прикладі кондуктора-кантувача для складання і зварювання таврових балок» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» EN: These guidelines and instructions for laboratory work № 2 " Calculation lever clamping devices on the example of the conductor - kantuvacha for assembly and welding tee beams " discipline " assembly and welding equipment " for the student training direction 6.050504 "Welding" RU: Приведены методические рекомендации и указания к лабораторной работе № 2 «Расчет рычажных приспособлений на примере кондуктора-кантователя для сборки и сварки тавровых балок» по дисциплине «Сборочно-сварочная оснастка» для студентов направления подготовки 6.050504 «Сварка»
Description: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Розрахунок важільних затискних пристроїв на прикладі кондуктора-кантувача для складання і зварювання таврових балок" з дисципліни "Складальнозварювальне оснащення" для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / уклад. М. Ю. Осіпов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 14 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1057
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін КО та ТЗВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osipov_Guidance_for_laboratory_work_2.pdfМетодичні вказівки544.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.