Browsing by Author Gudz, Petro V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Analysis of forming and use of budget of gmini of Ckhodziezh in 2014-2018Gudz, Petro V.; Гудзь, Петро Васильович; Гудзь, Петр Васильевич; Кременецьки, Патрик; Krzemieniewski, P.; Кременецки, Патрик; Базелі, Беата; Bazeli, Beata; Базели, Беата
2019Innovative Social Technologies in the Region Management System.Гудзь, Петро Васильович; Іванченков, Вячеслав; Олійник, Ярослав; Коперанов, Георгій; Шкурупська, Ірина; Бойко, Анжела; Gudz, Petro V.; Ivanchenkov, Viacheslav; Oliinyk, Yaroslav; Korepanov, Georgii; Shkurupska, Iryna; Boyko, Angela; Гудзь, Петр Васильевич; Иванченков, Вячеслав; Олийнык, Ярослав; Коперанов, Георгий; Шкурупска, Ирина; Бойко, Анжела
2019Support System of Solutions for Planning Sales Actavaties in the Tourizm Industry.Гудзь, Петро Васильович; Ірина, Давиденко; Ольга, Шикіна; Олег, Товкан; Лілія, Якимишин; Олена, Головченко; Gudz, Petro V.; Iryna, Davydenko; Olga, Shykina; Oleh, Tovkan; Liliya, Yakymyshyn; Olena, Golovchenko; Гудзь, Петр Васильевич
2019Визначення SMART-профілів об’єднаних територіальних громад Запорізької областіГудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич; Панкова, Алла; Pankova, Alla; Панкова, Алла
2021Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграціїВізіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Гудзь, Марина Вікторівна; Gudz, Maryna V.; Гудзь, Марина Викторовна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич; Зоря, Олександра Павлівна; Zoria, Oleksandra P.; Зоря, Александра Павловна; Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич; Лищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лищенко, Елена Германовна; Ловчикова, Т. О.; Lovchikova, T.; Ловчикова, Т. А.; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Мишакова, В. О.; Mishakova, V.; Мишакова, В. А.; Очеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Панченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Помулєва, Валентина Миколаївна; Pomulieva, Valentina M.; Помулева, Валентина Николаевна; Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Удовиченко, Г. І.; Udovichenko, G.; Удовиченко, Г. И.; Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна
2018Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Вступ до публічного адміністрування»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2018Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2020Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Державна служба» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма Регіональне управлінняГудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2020Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Місцевий та регіональний розвиток» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2020Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2011Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємстваНечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2018Робоча програма дисципліни «Вступ до публічного адміністрування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» ОС «Магістр»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2018Робоча програма дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент » , 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування » ОС «Магістр», 28 «Публічне управління та адміністрування» ОС «Магістр»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2018Робоча програма дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»,281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 ¬«Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» ОС «Магістр»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2019Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2019Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2020Силабус дисципліни «Методика самонавчання» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент організацій та адміністрування» ОС «Магістр»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2020Силабус дисципліни «Освітня інклюзія експертного середовища» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент організацій та адміністрування» ОС «Магістр»Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
2014Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіонуШарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич